Hướng dẫn tải tài liệu

Đây là hướng dẫn dành cho khách mời lần đầu tiên tham dự sự kiện của CSMO. Với những khách tham dự từ lần thứ 2 có thể bỏ qua bước này và sử dụng email & mật khẩu cũ.

B1
: Gia nhập hội viên CSMO hoặc Đăng ký mua vé sự kiện

B2: Chuyển khoản Hội phí hoặc nhận Vé mời sụ kiện

B3: Kiểm tra email "You are invited" được gửi từ địa chỉ notifications@portal.zohosites.com sau đó nhấp đường dẫn màu xanh để tới trang đăng ký

B5: Nhập mật khẩu (do bạn chọn)  và nhấn nút Đăng ký

B6: Tại thanh Menu trên cùng, truy cập trang Sự kiện. Chọn sự kiện đã mua vé, nhấn nút Tải tài liệu để truy cập trang, sau đó Nhấn nút Presentation để lấy tài liệu hoặc Photo để xem ảnh sự kiện