CSMO Live - Cập nhật kiến thức, sự kiện Sales & Marketing
"Hội viên CSMO sẽ được hưởng những quyền lợi đặc biệt tại các sự kiện, hội thảo."