CSMO Live - Cập nhật kiến thức, sự kiện Sales & Marketing
WHAT MAKES THE BEST BRAND EXPERIENCE
TẠI SAO TRẢI NGHIỆM
là nhân tố quan trọng quyết định thành công kinh doanh
THÁCH THỨC KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ TRẢI NGHIỆM
Giờ đây, sản phẩm và dịch vụ đơn thuần không còn đáp ứng, thoả mãn nhu cầu của khách hàng, người tiêu dùng nữa. Kinh doanh bắt buộc phải tạo ra những sự kiện và khoảnh khắc trải nghiệm đáng nhớ.    Nền kinh tế trải nghiệm là nền kinh tế được định hướng bởi trải nghiệm. Thị trường chính xác là nơi trải nghiệm diễn ra thay vì chỉ là chỗ cho việc kinh doanh, mua bán. 
MỌI HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐỀU LÀ MỘT PHẦN CỦA TẤT CẢ TRẢI NGHIỆM
Trải nghiệm khách hàng Customer eXperience (CX)
Trải nghiệm nhân sự Employee eXperience (EX) Trải nghiệm số Digital eXperience (DX)
Trải nghiệm người dùng sản phẩm User eXperience (UX)
Trải nghiệm thương hiệu Brand eXperience (BX)
THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC HÌNH THÀNH BỞI CHÍNH NGƯỜI CÓ TRẢI NGHIỆM VỚI NÓ
Định vị thương hiệu (positioning) phục vụ mục đích kích hoạt (activation) chủ yếu là quảng cáo và truyền thông đã rất phát huy hiệu quả, nhưng đó là với bối cảnh thị trường của nhiều thập niên trước (1960), trong nền kinh tế sản phẩm và dịch vụ. Ngày nay, bối cảnh nền kinh tế và thị trường đã thay đổi, mấu chốt cơ bản khác biệt cho một thương hiệu chính là những trải nghiệm đằng sau thương hiệu đó.

Các bài trình của diễn giả tại sự kiện

Bài trình bày của Mr. Bùi Quý Phong
Bài trình bày của Mr. Nguyễn Dương
Bài trình bày của Mr. Bùi Quý Phong
Bài trình bày của Mr. Sơn Trần

Hình ảnh tại sự kiện

VSMCamp & CSMOSummit 2018