Tài liệu sự kiện

Hệ thống Ticket Booking được thiết kế để những khách đã mua vé sự kiện nào sẽ có thể truy cập vào trang Tải tài liệu của sự kiện đó. Đối với hội viên CSMO sẽ có thể truy cập vào toàn bộ sự kiện đã diễn ra. 

  • Nếu lần đầu tham dự sự kiện của CSMO, xin vui lòng xem thêm tại Hướng dẫn đăng nhập lấy tài liệu
  • Nếu lần thứ 2 tham gia sự kiện của CSMO, quý khách có thể sử dụng lại email và mật khẩu cũ để đăng nhập
  • Nếu quên mật khẩu, quý khách có thể bấm nút Quên mật khẩu tại màn hình đăng nhập để yêu cầu lấy lại mật khẩu
Miếng ngon tròn vị

Tải tài liệu

Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp từ bên trong
Tư duy thương hiệu tích hợp
Chuyển đổi số CSMO Hà Nội như thế nào